REGULAMENTUL EMISIUNII-CONCURS „DANSEAZA SI PUNCT”

(care se difuzeaza pe canalul de YouTube al site-ul www.playu.ro)

 

Art. 1. ORGANIZATOR

SC CREATIVE CREATURE SRL, persoana juridica romana, avand sediul in Bucuresti, Str. Cetatea Veche, nr. 2, et. 2, camera 2, sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu nr. J40/16876/2017, cod unic de inregistrare 38306601, cont IBAN nr. RO31INGB0000999907218026, deschis la ING BANK N.V. Amsterdam, sucursala Bucuresti, numita in continuare Organizator/Producator.

Organizatorul lanseaza online emisiunea-concurs „Danseaza si punct”, un show cu si despre dans, care aduce in prim-plan dansatori incepatori sau profesionisti, scotand in evidenta creativitatea si buna dispozitie. In prezentul Regulament, emisiunea in sine va fi numita Programul. Scopul Programului este descoperirea celor mai talentati dansatori autohtoni, prin intermediul unei competitii (denumita Concurs, in prezentul Regulament).

Informatii suplimentare cu privire la Concurs pot fi obtinute la adresa de e-mail redactia@playu.ro. Programul va fi difuzat pe canalul oficial de YouTube al site-ului Playu.ro (https://www.youtube.com/@PlayURO).

 

Art. 2. DURATA CONCURSULUI

2.1. Concursul se deruleaza in intervalul 1 martie – 2 mai 2023, pe teritoriul Romaniei, in scopul fidelizarii participantilor, cresterii traficului site-ului www.playu.ro si promovarii unui nou format online. Playu.ro isi rezerva dreptul de a modifica datele de incepere si de terminare ale Concursului, fara drept de compensare, dar nu inainte de a anunta publicul, pe site-ul www.playu.ro.

2.2. Producatorul Programului este singurul in masura a stabili si a aduce modificari/completari scenariului, regiei, Regulamentului de Concurs si oricaror altor elemente ale Programului sau ale activitatilor care au legatura cu acest Programului.

 

Art. 3. MECANISMUL CONCURSULUI

3.1. Pentru a putea participa la auditii, fiecare concurent trebuie sa fi implinit varsta de 14 ani pana la data inscrierii in Concurs. In momentul trimiterii clipului video de inscriere n Concurs, pe adresa de e-mail redactia@playu.ro, acesta trebuie insotit de o declaratie pe propria raspundere ca respectivul concurent are 14 ani impliniti.

3.2. Oricine a inplinit 14 ani se poate inscrie in Concurs prin intermediul unui clip video de 1 minut (format 16:9 sau 9:16), in care realizeaza o coregrafie sau imita un trend de pe TikTok sau orice alta retea de socializare in voga. Toate clipurile video inscrise in Concurs vor trece prin fata juriului care va alege 20 de clipuri pentru semifinala. Acesti 20 de concurenti vor primi pe adresa de e-mail un mesaj, detaliind urmatoarea proba de dans. In finala vor ajunge 10 concurenti din acesti 20, care vor primi – la randul lor – probele pentru marea finala, pe e-mail. In ultimul episod din „Danseaza si punct” se vor alege cei 3 castigatori: locurile 1, 2 si 3.

3.3. Emisiunea-concurs se desfasoara in 3 etape:

  1. Probele de dans pentru inscrierea in Concurs, semifinala si finala.
  2. Proba de inscriere in Concurs: executarea unor dansuri individuale/in cuplu/de grup, street dance, vals, zumba, samba, balet, etc., intr-un clip lung de 1 minut si in format de 16:9 sau 9:16, de oriunde vor concurentii (de la ei de acasa, de la birou sau de afara, din strada, din curte, etc.).
  3. Proba de dans pentru semifinalisti: acestia vor primi pe e-mail indicatii apropo de stilul de dans sau tematica alea de jurati, apoi vor avea la dispozitie 1 saptamana pentru a filma si trimite noul clip video catre redactia@playu.ro, lung de minimum 1 minut si in format de 16:9 sau 9:16. Clipurile din semifinala vor fi vizionate in cadrul emisiunii.
  4. Probele de dans pentru finalisti: cei 10 finalisti vor primi pe e-mail cele 2 probe noi de dans, alese de juriu, pe care trebuie sa le filmeze intr-o saptamana si jumatate, apoi sa le trimita pe adresa de e-mail redactia@playu.ro, lung de minimum 1 minut si in format de 16:9 sau 9:16. Clipurile din semifinala vor fi vizionate in cadrul emisiunii (ambele) si pe YouTube (un singur clip din cele 2, pentru votul privitorilor).

Art. 4. CONDITIILE DE PARTICIPARE

4.1. Concursul se adreseaza tuturor persoanelor cu varste cuprinde intre 14 si 80 de ani, care sunt pasionate de dans si creative.

4.2. Prin inscrierea la Program, concurentii garanteaza ca, dupa realizarea filmarilor proprii, nu va mai putea interzice Producatorului difuzarea/exploatarea in Program a imaginii, a vocii si/sau numelui concurentiilor, fara ca aceasta limitare sa aiba un caracter limitativ, ci doar unul exemplificativ.

4.3. Prin inscrierea concurentilor la Program, acestia confirma ca au fost atentionati si informati cu privire la conceptul si structura Programului.

4.4. Prin inscrierea concurentilor la Program, acestia confirma ca inteleg si accepta faptul ca orice aparitie in cadrul Programului (prin intermediul clipurilor trimise pentru inscriere) este destinata folosirii in Program, promovarii acesteia sau a oricarui alt gen de program, produs sau serviciu (nelimitat in timp, spatiu, ca numar ori modalitati de promovare si prin orice mijloc).

4.5. Prin inscrierea in Program, concurentii confirma ca se obliga sa respecte intocmai programul si normele de conduita stabilite de catre Producator. In caz contrar, Producatorul isi rezerva dreptul de a elimina toti concurentii care, prin comportament sau nerespectarea normelor impuse, aduc prejudicii intregului grup si/sau Programului.

4.6. Concurentii se obliga sa respecte termenii de participare la toate probele din semifinala si finala, trimitand la timp materialele video cerute de Producator, pe adresa de e-mail redactia@playu.

4.7. Producatorul nu accepta ca multumire din partea concurentilor niciun fel de compensatie in bani sau obiecte. Orice astfel de incercare va fi penalizata in detrimentul concurentului respectiv.

4.8. Avand in vedere ca acest Concurs este organizat in cadrul unei emisiuni online, Producatorul isi propune sa aleaga si sa jurizeze (din totalul concurentilor inscrisi) doar prestatiile artistice care, in viziunea Producatorului, reprezinta cele mai atractive momente video pentru publicul telespectator, selectand aceste momente artistice in vederea difuzarii in cadrul productiei. Daca, in momentul vizionarii de catre Producator a clipurilor  video trimise pentru inscrierea in Concurs, acestea nu sunt satisfacatoare pentru Producator, acesta poate cere concurentilor repetarea momentului de dans sau  poate decide eliminarea acestuia.

4.9. Producatorul isi rezerva dreptul de a elimina orice concurent care nu respecta prezentul Regulament, care are o atitudine necorespunzatoare, care creeaza probleme atat inainte, cat si in timpul participarii la toate probele din Concurs.

4.10. Nu pot participa la acest Program persoanele sau rudele pana la gradul doi de rudenie al angajatilor Beneficiarului (SC CREATIVE CREATURE SRL).

 

Art. 5. ASPECTE GENERALE

5.1. Prezentul Regulament se refera la participarea concurentilor la Programul „Danseaza si punct”, care va fi difuzat in prima difuzare pe canalul de YouTube Playu.ro (https://www.youtube.com/@PlayURO).

5.2. Producatorul poate ceda liber drepturile/obligatiile ce ii revin si orice cesionar poate ceda mai departe. Nici o renuntare de a exercita un drept, survenita dupa incalcarea unei clauze contractuale nu va fi considerata o renuntare definitiva ori pentru viitor la aceasta clauza sau o posibilitate de incalcare de orice fel a unei alte clauze contractuale. Nici o renuntare, modificare sau anulare a unei clauze contractuale nu va fi considerata valida decat daca va fi facuta in scris si semnata de Producator.

5.3. Regulile din prezentul Regulament vor fi obligatorii de indeplinit pentru toti concurentii care participa la Program. Prezenta si participarea la Program a Concurentului selectionat de catre Producator  este obligatorie.

5.4. Daca printr-o oarecare circumstanta, Concurentul decide sa nu accepte un premiu, Concurentul va renunta in scris la acesta, pierzandu-si toate drepturile referitoare la premiul in cauza. In niciun caz Producatorul nu va putea inlocui premiul.

5.5. Producatorul isi rezerva dreptul de a lua deciziile necesare pentru desfasurarea in conditii normale a Programului, acceptate in mod expres de fiecare concurent. Producatorul este singurul in masura a stabili si a aduce modificari/completari scenariului, regiei, Regulamentului si oricaror altor elemente ale Programului sau ale activitatilor ce au legatura cu acest Program. In acest caz, acest lucru trebuie notificat inainte de inregistrare, asttfel incat toti concurentii sa fie informati de schimbarile efectuate.

5.6. Refuzul unui participant declarat castigator de a i se prelucra datele personale in scopul prezentului Concurs si/sau furnizarea incompleta, cat si refuzul de a i se inscrie numele pe liste facute publice de Organizator, indreptatesc Organizatorul sa refuze acordarea Premiilor, participantii declarati castigatori fiind astfel descalificati automat.

5.7. Cu acordul expres al participantilor declarati castigatori, persoana si imaginea acestora vor putea fi folosite in mijloacele de comunicare (prin orice media) utilizate de catre Organizator in cadrul Concursului, fara niciun fel de obligatie de plata.

5.8. Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, pe durata Concursului. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor Inscrisi la prezentul Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.

5.9. In conformitate cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, participantii inscrisi au urmatoarele drepturi :

(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate;

(ii) dreptul de a solicita Organizatorului rectificarea datelor cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita Organizatorului stergerea datelor cu caracter personal atunci cand acestea nu mai sunt necesare in scopul organizarii si desfasurarii Concursului;

(iv) dreptul de a solicita Organizatorului restrictionarea prelucrarii;

(v) dreptul de a solicita Organizatorului transmiterea datelor cu caracter personal care ii privesc intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, inclusiv celor efectuate in scopuri de marketing.

5.10. Participantii pot contacta Organizatorul in legatura cu oricare dintre drepturile lor mentionate mai sus sau pot inainta o plangere in legatura cu modul in care Organizatorul utilizeaza datele cu caracter personal printr-o la cererea scrisa a participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului sau printr-o cerere scrisa, trimisa la adresa de e-mail: redactia@playu.ro.

 

Art. 6. DIFUZAREA PROGRAMULUI

Fiecare editie a Programului „Danseaza si punct” se va difuza exclusiv pe canalul de YouTube Playu.ro, in fiecare zi de marti, de la ora 19:00, timp de 6 editii.

 

Art. 7. PREMIILE

Premiile acordate in acest Program sunt:

 Locul 3: 2 abonamente de 8 sedinte fiecare (oferite de Dance Prestige si Cobo Dance Center) si 1 hanorac (oferit de The Stories of O).
Locul 2: 2 abonamente de 16 sedinte fiecare (oferite de Dance Prestige si Cobo Dance Center) si 1 hanorac (oferit de The Stories of O).
Locul 1: 500 € (oferiti de CreativeCreature.ro) si 1 hanorac (oferit de The Stories of O).

 

Castigatorii vor fi primi premiile direct de la Organizator. Niciunul dintre premii nu va putea fi schimbat cu o valoare in bani sau alte produse/servicii.

 

Art. 8. DESEMNAREA SI ANUNTAREA CASTIGATORILOR

8.1. Castigatorii primelor 3 locuri vor putea fi votati online pe canalul de YouTube Playu.ro, prin Like-uri date fiecarui clip video si, colaborand voturile primite de la public cu votul juriului, vor fi alesi cei 3 castigatori finali (facand media intre primele 3 clipuri care strang cele mai multe Like-uri din totalul de 10 si votul juratilor, se vor desemna castigatorii locurilor 1,2, respectiv 3). Votul nu consta in plata unui SMS si nu implica vreun cost monetar.

8.2. Cei 3 castigatori vor fi anuntati public in editia emisiunii din data de 2 mai 2023 (ultima), in functie de punctajul cumulat pe YouTube, din votarea celor 10 clipuri ale finalistilor, plus votu juratilor. Castigatorii vor fi anuntati si pe site-ul www.playu.ro si contactati de catre Organizator, pe baza adresei de e-mail furnizate in cadrul Programului.

8.3. Premiile vor fi eliberate numai in baza unui document scris care sa ateste inmanarea premiului catre castigator si preluarea acestuia de catre castigator. Castigatorul va primi premiul numai dupa ce, in prealabil, a furnizat Organizatorului o copie dupa actul de identitate, in maximum 3 zile lucratoare de la contactarea acestuia, prin telefon sau e-mail. In caz contar, Organizatorul isi rezerva dreptul de a valida alt castigator, folosind mecanismul principal al Concursului, mentionat in prezentul Regulament (daca locul 1 nu ofera un act valid de identitate, locul 2 devine locul 1, locul 3 devine locul 2 si tot asa, in functie de media intre clipurile care au strans cele mai multe Like-uri din totalul de 10 si votul juratilor).

 

Art. 9. RESPONSABILITATEA

9.1. Organizatorul Concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicati in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti.

9.2. Organizatorul va acorda premiile numai acelor persoane inscrise in Concurs, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

9.3. Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.

9.4. Organizatorul nu va putea fi tras la raspundere pentru suspendarea sau incetarea Concursului in orice stadiu, din cauza intervenirii unor evenimente de forta majora. Totodata, Organizatorul nu raspunde pentru problemele tehnice sau privind transmiterea electronica de date aflate in afara controlului lui, participantii renuntand la orice fel de pretentii in acest sens impotriva Organizatorului.

9.5. Participantii declara in mod expres ca au inteles si sunt de acord ca in cazul nerespectarii prevederilor prezentului regulament pot fi descalificati din Concurs.

 

Art. 10. TAXE SI IMPOZITE

 

 

Art. 11. PUBLICAREA REGULAMENTULUI

11.1. Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul va fi disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul Organizatorului mentionat la art. 1 si pe site-ul www.playu.ro, incepand cu data de 01.02.2023.

11.2. Participarea la acest Concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

11.3. Participantii nu vor fi obligati la plata vreunor sume catre Organizator in legatura cu Concursul sau la suportarea altor costuri decat cele inerente serviciilor de Internet sau altor servicii contractate de acestia, care le permite sa acceseze pagina de Internet relevanta pentru inscrierea la Concurs sau in legatura cu Concursul, servicii postale sau tarife normale de telefon in legatura cu Concursul, fara a aduce atingere altor prevederi ale Regulamentului.

11.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezentul Concurs, in orice moment si in orice etapa.

11.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice modificare fiind valabila de la data publicarii sale pe site-ul www.playu.ro.

 

Art. 12. LITIGII

12.1. Organizatorul si Partenerul nu vor fi raspunzatori pentru nicio decalare a programului de difuzare online si/sau anulare a Programului.

12.2. In cazul unor litigii aparute intre Creative Creature si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

12.3. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din raza teritoriala a sediului social al Organizatorului.

12.4. Participantul declara in mod expres ca a citit si inteles Regulamentul si accepta termenii si conditiile acestuia.

 

SC CREATIVE CREATURE SRL

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.